HamKam Yngres sitt årsmøte avholdes i aktivitetsrommet på Briskeby, onsdag 27. februar kl 19.00.

Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av personer for underskrift av protokollen
  4. Valg av referent
  5. Årsberetning 2018
  6. Regnskap
  7. Bestemmelse av kontingent
  8. Budsjett
  9. Eventuelle orienteringer fra styret og administrasjon
  10. Valg