20.00 / Briskeby, aktivitetsrommet / Foreldremøte

Foreldremøte. Viktig at alle møter. Info og regler/retningslinjer for Dana-cup.