1700 - 1830 / Børstad / Trening

Oppmøte 15 min Før, Klar 10 min før. Vi har hel bane