1700 - 1830 / Børstad / Trening

Oppmøte 15 min før trening. alle skal være ferdig skiftet og klar til trening 10 min før.

Vi har halv bane