1630 - 1800 / Hamjern / Trening

Oppmøte senest 15  min før trening