1700 - 1830 / Briskeby / Trening

Oppmøte 15 min før og klar 10m in før. Kamp forberedende økt