1330 - 15000 / Briskeby / Trening

Oppmøte 15 min før ferdig skiftet 10 min før. vi har Halv Bane