Saksliste årsmøte 2024

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Valg av møteleder, referent og personer til underskrift av protokoll
 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 4. Årsberetning 2023
 5. Regnskap 2023
 6. Innkomne forslag og saker
  1. Hallprosjekt med Vang Fl
 7. Lov
 8. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
 9. Budsjett 2024
 10. Valg

Saksdokumenter ligger tilgjengelig på klubbhuset. Ta kontakt med administrasjonen.

Ansvarlig redaktør : Anders Toft Engerud
2024
© HamKam Yngres | Drift og utvikling -
Agreed AS