HamKam FFO

I januar har vi den gleden av å ønske dere velkommen til ett nytt aktivitetstilbud i HamKam Yngres. Da starter vi nemlig opp en fotballfritidsordning (FFO), en fritidsordning som vil foregå hver onsdag og torsdag for jenter og gutter fra 2. til 5. klasse.

Fotballfritidsordningen vil nå i første periode (Januar til Mars) foregå i Hamjernhallen og Espern Aktivitetspark. Når Briskeby Stadion er klar for bruk igjen så vil vi flytte aktiviteten vår dit.

Vi setter opp transport fra skolene der foresatte ønsker dette, og barna vil fraktes ned til Briskeby Stadion eller egnet lokal på Espern Aktivitetspark for lunsj. Alt etter årsperiode. Lunsj vil bestå av brødmat og noen ganger havregrøt.

I perioden (jan-mar) vil vi ha fokus på allsidig trening inne i aktivitetsparken ved å benytte oss av:

 • Klatring i buldrehall
 • Allsidig lek
 • Konkurranser
 • Balanse
 • Hinderløyper
 • Koordinasjonstrening

Alt med kvalifiserte instruktører fra Espern Aktivitetspark.

All fotball vil foregå inne i Hamjernhallen, med hovedfokus på HamKam sin skoleringsplan for den aktuelle årsklassen. Planen i denne perioden blir å splitte gruppen i to, hvor halvparten trener i Hamjernhallen og andre halvdelen i Espern Aktivitetspark, og deretter bytte enten midt i økten eller annenhver dag slik at alle får sin mengde allsidig trening.

Etter treningsøkten vil barna få tilgang til frukt og muligheter til å gjøre lekser før eventuell henting av foresatte.

Selv om vi holder åpent to dager på rad, så vil tilbudet bestå av så pass allsidig trening at deltagerne holdes i aktivitet gjennom øktene.

Bruk av Espern Aktivitetspark avhenger av at vi får nok påmeldte barn for at dette skal være økonomisk forsvarlig.

Vi håper vårt nye FFO tilbud faller i smak, og at dere er tidlig ute med å melde på. Påmelding gjøres her.

Oppstart vil være onsdag 8. januar. Påmeldingsfrist settes til 15. desember da vi trenger tid for å planlegge detaljer og organisere logistikken med transport før juleferien.

 

Tilbudet gjelder for

Tilbudet gjelder for jenter og gutter fra 2. til 5. klasse i skoleåret 2019/2020, og er åpent for deltagere fra alle skoler i Hamar og omegn.

 

Åpningstider FFO

Det blir åpent hver onsdag og torsdag gjennom skoleåret. FFO følger skoleruten, og holder stengt når elevene har fri fra skolen i ferier og helligdager.

FFO holder åpent hver onsdag og torsdag fra 13:00 – 16:30.

FFO (Januar - Mars)

Vanlig dag på FFO – Merk at vi i vintermånedene benytter oss av Espern og Hamjernhallen. 

En vanlig dag på FFO (Januar – Mars)

13:00-14:00: Oppmøte på Espern

14:00-14:30: Lunsj på Espern

14:30-16:00: Trening på Espern aktivitetspark og Hamjernhallen

16:00-16:30: Frukt og henting

I denne perioden vil vi benytte oss av Espern aktivitetspark i tillegg til Hamjernhallen. Espern aktivitetspark vil benyttes for å gi deltagerne ett allsidig tilbud ved å kjøre en del klatring i buldrehallen, koordinasjonstrening og hinderløyper. Her tar vi forbehold om at vi får tilstrekkelig med antall påmeldte til at dette er økonomisk forsvarlig.

 

  

FFO (April - Juni)

En vanlig dag på FFO (April – Juni)

13:00-14:00: Oppmøte på Briskeby Stadion

14:00-14:30: Lunsj på aktivitetsrommet på Briskeby Stadion

14:30-16:00: Trening på Briskeby Stadion

16:00-16:30: Frukt og henting

 

Det vil være muligheter for å gjøre lekser, men vi har ikke kompetanse eller kapasitet til å kjøre organisert leksehjelp. Vi vil sette opp egne rom for leksegjøring ved behov.

Sport

HamKam FFO vil følge klubbens skoleringsplan for de ulike årstrinnene.

Transport

Største delen av vår medlemsmasse holder til på Rollsøkka skolekrets, men vi tar naturligvis i mot påmeldinger fra andre skolekretser også.

Vi kommer til å organisere transport til de som har behov for dette, enten ved å sette opp taxi eller buss.

Transportkostnadene fordeles ut på de som benytter seg av dette tilbudet. Desto flere påmeldte fra hvert trinn eller skole desto billigere blir det for hver enkelt. Ett estimat fra tidligere tilbud viser ca. kr 300 i måneden.

 

Pris

Kr 1200 pr. måned

 

 

Oppsigelse

Oppsigelse skal gjøres skriftlig. En måneds oppsigelse. Oppsigelse gjelder f.o.m. den 1. i påfølgende måned.

Påmelding

Påmelding gjøres HER

Påmeldingsfrist innen 15. desember.

Viktig å få påmeldinger så tidlig som mulig for at vi skal få planlagt og legge logistikken i forhold til transport.

 

Målsetninger

Målsetninger

Våre målsetninger for FFO:

 • Tilby ett kvalitetsopplegg som stimulerer og utvikler barna innenfor fotball og fysisk aktivitet
 • Utvikle gode holdninger og sunne verdier for barna
 • Tilbudet skal være for alle, og skal være tilrettelagt slik at barna skal få ulike utfordringer ut fra interesse, ferdighet og modning
 • Treningene vil ha ulike tema, innhold og aktiviteter. Vi vil i tillegg til fotballferdigheter ha stort fokus på aktiviteter som utfordrer barna på koordinasjon og bevegelse.
 • Tilbudet har hovedfokus på trivsel, læring og utvikling innenfor fotball.

Kontaktperson

Spørsmål omkring transport eller faktura: Vegard Bekkevold – vegard@hamkam.no

Har du andre spørsmål om tilbudet, kontakt administrativ ansvarlig for FFO: Joakim Bendal – joakim@hamkam.no