HamKam FFO

HamKam har nå åpnet for påmelding til HamKam FFO for skoleåret 2023/2024. HamKam FFO er en fotballfritidsordning for jenter og gutter fra 2.-6. klasse. Altså barn født 2016, 2015, 2014, 2013 og 2012.

NYTT FRA 2023/2024 ER AT FFO HOLDER ÅPENT TIRSDAG OG FREDAG!

Briskeby Stadion vil være hovedarena for aktivitet, med Hamjernhallen som et alternativ på vinterstid når Briskeby er stengt.

Deltagerne har oppmøte på Briskeby Stadion hvor det vil serveres lunsj i form av brødmat og havregrøt. Her vil de også ha tilgang til frukt og muligheter til å gjøre lekser før eventuell henting av foresatte.

For påmelding klikk på «Påmelding FFO» oppe i menyen. Det er løpende påmelding!

 

 

Tilbudet gjelder for

Tilbudet gjelder for jenter og gutter fra 2.-6. klasse. Altså barn født 2016, 2015, 2014, 2013 og 2012.

 

Åpningstider FFO

Det blir åpent hver tirsdag og fredag gjennom skoleåret. FFO følger skoleruten, og holder stengt når elevene har fri fra skolen i ferier og helligdager.

FFO holder åpent hver tirsdag og fredag fra 13:00 – 16:30.

En vanlig dag på FFO

En vanlig dag på FFO 

13:00-14:30: Oppmøte og lunsj på Briskeby Stadion

14:30-16:00: Trening på Briskeby Stadion

16:00-16:30: Frukt og henting

 

Det vil være muligheter for å gjøre lekser, men vi har ikke kompetanse eller kapasitet til å kjøre organisert leksehjelp. Vi vil sette opp egne rom for leksegjøring ved behov.

Sport

HamKam FFO vil ha fokus på lystbetont aktivitet med tema tilpasset aldersgruppene, med godt kvalifiserte instruktører.

Transport

Største delen av vår medlemsmasse holder til på Rollsøkka skolekrets, men vi tar naturligvis i mot påmeldinger fra andre skolekretser også.

Vi vil prøve å organisere transport til de som har behov for dette, men vil avhenge av antall påmeldte fra de ulike skolekretsene.

 

 

Pris

Uten transport:

1 dag i uken: Kr 900 pr. måned

2 dager i uken: Kr 1300 pr. måned

Med transport:

1 dag i uken: Kr 1350 pr. måned

2 dager i uken: Kr 1900 pr. måned

 

Oppsigelse

Oppsigelse skal gjøres skriftlig. En måneds oppsigelse. Oppsigelse gjelder f.o.m. den 1. i påfølgende måned.

Påmelding

 

Påmelding gjøres her: https://hamkamyngres.no/FFO/pamelding-ffo/

Viktig å få påmeldinger så tidlig som mulig for at vi skal få planlagt og legge logistikken i forhold til transport.

 

Målsetninger

Målsetninger

Våre målsetninger for FFO:

  • Tilby ett kvalitetsopplegg som stimulerer og utvikler barna innenfor fotball og fysisk aktivitet
  • Utvikle gode holdninger og sunne verdier for barna
  • Tilbudet skal være for alle, og skal være tilrettelagt slik at barna skal få ulike utfordringer ut fra interesse, ferdighet og modning
  • Treningene vil ha ulike tema, innhold og aktiviteter. Vi vil i tillegg til fotballferdigheter ha stort fokus på aktiviteter som utfordrer barna på koordinasjon og bevegelse.
  • Tilbudet har hovedfokus på trivsel, læring og utvikling innenfor fotball.

Kontaktperson

Spørsmål omkring transport eller faktura: Vegard Bekkevold – vegard@hamkam.no

Ansvarlig for det sportslige opplegget: Sander Emilsen – 482 91 884

Har du andre spørsmål om tilbudet, kontakt administrativ ansvarlig for FFO: Joakim Bendal – joakim@hamkam.no