HamKam Yngres bidrar også i år Kreftforeningens krafttak mot kreft innsamlingsaksjon. Dette finner sted torsdag 14. mars 2019 her i Hamar. Kreftformer med lav overlevelse går innsamlingen til i år.  Noen kreftformer med lav overlevelse kan være lungekreft, bukspyttkjertelkreft, glioblastorm, spiserørskreft, galleblærekreft, leverkreft, magekreft, eggstokkreft, benmargskreft. I dag overlever syv av ti nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant disse. To av ti overlever lungekreft og færre enn én av ti overlever bukspyttkjertelkreft.

Kreftforeningen ønsker med årets Krafttak mot kreft å endre denne alvorlige situasjonen. Midlene som samles inn skal gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Faktaboks Krafttak mot kreft:

  • Hvert år får nærmere 34 000 nordmenn kreft. Det vil med andre ord si at hver dag får over 90 personer en kreftdiagnose i Norge.
  •  I Hedmark og Oppland rammes 2758 av kreft (Kreftregisteret 2017)
  • Kreftforskning har bidratt til at syv av ti nordmenn overlever kreft, og blant noen kreftformer overlever så mange som ni av ti.
  • Bare to av ti overlever lunge-, galleblære-, lever- og spiserørskreft og mindre enn én av ti overlever bukspyttkjertelkreft. Derfor trengs det mer forskning på disse kreftformene.
  • Krafttak mot kreft er Kreftforeningens bøsseaksjon og blir gjennomført for 14. år på rad.
  • I årets aksjon samler vi inn penger til forskning for at flere skal overleve kreftformene som i dag har høy dødelighet, samt at de som rammes skal få gode tilbud og oppfølging.
  • Over 20 000 bøssebærere vil besøke norske hjem i aksjonsukene
  • I Hedmark og Oppland vil  russ ved 29 skoler være i aksjon, i tillegg til Bygdekvinner, Bygdeungdomslag, diverse lag og foreninger.
  • www.krafttakmotkreft.no

Vi har opprettet en digital innsamling for næringslivet der man kan donere og få en faktura på det. til digital innsamling

HamKam Yngres har også et vippsnummer som er 441141 hvis man heller vil bruke vipps.

Å bli alvorlig kreftsyk forandrer alt – både for den som er syk og de som er rundt. Å få vite at man får leve videre, er den aller beste følelsen i livet. Den følelsen vil vi at flere skal få oppleve.