NFF Grasrottreneren delkurs 1 på Briskeby

 Tirsdag 2. april og lørdag 6. april 2019

NFF Grasrottreneren delkurs 1 er et trenerkurs som retter seg mot trening av barn. Deltakerne skal gjennomføre teoretisk e-læring i forkant av samlingene, og på samlingene blir det diskusjoner og erfaringsutveksling basert på e-læringen. I tillegg er det lagt opp til mye tid til planlegging, gjennomføring og evaluering av praksisøkter. Dette gjøres i grupper.

 

Tidsplan

Tirsdag 2. april kl. 17.30-21.30

Lørdag 6. april kl. 09.00-17.00

Pauser blir lagt inn underveis. Deltakerne må selv ha med mat og drikke. Ha på deg treningstøy, og en varm jakke da det blir litt stopp underveis i praksisdelene.

Deltakerne mottar et informasjonsskriv én uke før kursstart, med blant annet informasjon om innlogging til e-læringen.

 

Påmelding

Kursavgiften er kr. 700,- pr deltaker. Kvinnelige trenere får 50% rabatt. Vi fakturerer deltakerens klubb i etterkant. Gi beskjed om deltaker skal faktureres privat.

Påmelding via https://mi.nif.no/ med Kurs ID 2513042

Det er en forutsetning for avvikling av kurset at det er minst 10 deltakere.

 

Spørsmål?

Kontakt Eivind Sollie, KA Trenerutvikling i NFF Indre Østland, på eivind.sollie@fotball.no

Kursveiledere er Martin Øverbø og Truls Jevne Hagen.