I sesongen 2019 har vi hatt 2 lag påmeldt i serien, HamKam Hvit og HamKam Grønn.

Disse 2 lagene har spilt i hver sin pulje. Vi har spilt med faste lag og har hatt faste lagledere/ trenere til hvert lag.

Vi har også vært med i Moelv Limtrecup, Briskebyturneringen og FART cup.

Vi startet sesongen med 16 gutter, og har hatt en tilvekst på 3 gutter i løpet av sesongen, så nå er vi totalt 19 gutter. Vi har 2 lagledere og 3 trenere.

Vi har hatt en fast trening i uka fra april og ut sesongen, med unntak av juli måned hvor vi har hatt fri. Fra sesongslutt har vi en frivillig trening i uka. Treningene har foregått på Briskeby, Børstad og i Hamjernhallen.

Lagledere i sesongen 2019 har vært:

Jill Tove Buseth og Stine Lauritzen

Trenere har vært:

Eskild Kolstad, Espen Lundgren Sørli og Nils Erik Bratlie