Styret i HamKam Yngres innkaller med dette til årsmøte.

Onsdag 4. mars klokka 19.00 i aktivitetsrommet på Briskeby.

Saker og forslag som ønskes behandlet må være innsendt innen to uker før årsmøtet.

Forslag sendes til anders.engerud@hamkam.no.

Fullstendig sakliste vil publiseres senest én uke før årsmøtets dato.