I samråd med klubbens helseteam har HamKam Fotball og HamKam Yngres besluttet å stenge våre lokaler og garderober for alle som ikke er ansatt i klubben. All planlagt aktivitet i Aktivitetsrommet i kjelleren er avlyst inntil videre. Vi håper alle respekterer dette og at tiltaket ikke kommer til å bli langvarig.