Siden Yngres ble egen gruppe i 2010 har klubben hatt stor grad av selvstendighet i sin drift, men er formelt underordnet Hamarkameratene allianselag. Nå ønsker vi å bli et idrettslag med selvstendig juridisk og økonomisk ansvar i praksis óg formelt, og har fått positive signaler fra krets og vedtak i Hamarkameratene og HamKam Fotballs årsmøter for å få dette gjennom.

Nå må klubben stiftes. HamKam Yngres inviterer derfor til stiftelsesmøte 1. oktober, kl. 18.00 på Briskeby.