Dette ble som for alle andre et år som ble preget av korona. Vi begynte bra, med treninger inne i HamJern. Det var bra oppmøte på treningene, selv om vi var klare på fotballen ikke skulle gå på ‘bekostning’ av vinteraktiviteter ski, hockey, håndball etc. Det var i hovedsak de samme spillerne som året før, med noen nye og noen frafall. Stammen i laget går i 3. klasse på Rollsløkka skole. Det er tre jenter i gruppa, og resten gutter.

Vi diskuterte på om vi skulle melde på to eller tre lag, men falt ned på to. Dette hadde litt med erfaringer fra året før, der det var noen frafall. Så kom nedstegning og avlyste treninger i mars.

I begynnelsen av mai startet vi opp igjen, med begrensninger på fysisk kontakt. I stedet ble det teknikktrening, med fokus på føring av ball, vendinger og skudd. I denne perioden var det relativt bra treningsframmøte og spillergruppa så ut til å ha det morsomt. Like fullt, ble det veldig godt mottatt når vi fikk lov til å spille lag i begynnelsen av juni.

12 august startet høstsesongen, og i midten av august startet vi å spille kamper. I hele høst har det vært bra oppmøte på trening og kamper. Vi fikk dessuten 5 – 6 seks nye spillere utover høstsesongen. Vi har hatt godt over 20 på de fleste treningene. Med så mange spillere har det blitt litt knapt med spilletid i kamper. Det var derfor fint å få noen ‘ekstra’ kamper litt utpå høsten, selv om noen av disse ble korona-avlyst.

Vi mener at gruppa har tatt steg ferdighetsmessig. Dette materialiserer seg i mere spill, flere pasninger og generelt bedre fotballforståelse. Det er ikke til å leggeskjul på at det er store forskjeller på ferdighetene innad i laget, men alle har utviklet seg i løpet av sesongen. Vi har forsøkt å fokusere på prestasjoner og å ha det gøy på kampene, i stedet for å telle mål. Spillerne er like fullt veldig klar over stillingen til enhver tid.

Det er en utfordring å få gruppa til å være konsentrert og holde fokus, med dette har også blitt vesentlig bedre enn i fjor. Det er stort sett god stemning på treningene, og lite konflikter. Spillerne har blitt mye bedre på å ta beskjeder og følge et opplegg.

Alt i alt – de er en flott gjeng. Og både spillere og trenere trives sammen.