Vi står ved målstreken av det som har vært et unikt og utfordrende år. 2020 har vært langvarig og samtidig avkortet. Fotballtreningene har på samme tid aldri vært kjedeligere, eller mer etterlengtet. I en mer isolert hverdag har fotballen som møteplass vært ekstra viktig.

Mye hardt arbeid ble lagt ned gjennom vinteren på klubb- og lagsnivå for å sørge for at 2020 skulle bli vårt beste år til nå, sportslig og ellers. Så kom koronaen – aktivitetsstans og permitteringer fulgte.

Heldigvis ga de inngripende tiltakene umiddelbar effekt, som gjorde at vi i praksis stod uten et aktivitetstilbud i tre uker. Gjennom helhjertet innsats fra alle våre medlemmer var vi i gang med treninger fra første tillatte øyeblikk. Først med strenge restriksjoner, siden under progressivt mer normale forhold. Takket være tilpasningsdyktige trenere og motiverte spillere – alltid med sportslig utvikling. Og like viktig, uten ett eneste smittetilfelle. Vi banker i bordet for at vi klarer fortsette slik så lenge pandemien pågår.

Seriekamper startet omsider opp i august, og hvordan det har gått for det enkelte lag kan du lese oppsummeringer av på www.hamkamyngres.no. Vi går ut av 2020 som kretsmestere på G15, klare for neste års interkrets på G16 og med to viktige barrierer brutt: i 2021 stiller vi for første gang på lenge med juniorlag på guttesiden og ungdomslag i jentefotballen.

Som klubb er vi tuftet på en rekke sportslige tiltak, som det har vært variabelt gjennomføringsgrunnlag for i år. Briskebyturneringen og HamKam Talentcup ble avlyst, mens vi etter en god oppstart så oss nødt til å avlyse store deler av Barnefotballprosjektet, Keepertreff Extra, sone og Team-aktivitet i november for å redusere smitterisiko.

Likevel har vi klart å gjennomføre tre fotballskoler i sommer, mens vi samtidig har etablert en nyvinning: under Proffskolen i oktober tok vi imot drøyt 30 av kretsens mest lovende spillere i alderen 13 – 15 år, for to dager med tett oppfølging fra kompetente trenere spesifikt rettet mot sin rolle.

Med begrensninger i gjennomføring av inntektsbringende tiltak har det knyttet seg mye spenning til hvilke utslag det ville ha på klubbens økonomiske situasjon. Vi har opprettholdt treningsavgifter og samarbeidsavtaler, hatt god oppslutning og økonomistyring på gjennomførte tiltak, mens opprettede krisepakker og gavetildelinger fra næringslivet gjør at vi har hentet inn deler av det som har gått tapt grunnet avlysninger. Summen gjør at vi har klart å trygge klubbøkonomien og styrer mot et positivt resultat for 2020 – og det med alle ansatte i full sving fra august og opprettholdt engasjement på alle trenere i mindre stillinger.

Nå venter en velfortjent ferie for alle involverte før vi står klare for å ta fatt på et nytt år. Det er vanskelig å tenke så mye om 2021, men vi lever sterkt i troen og jobber for at vi skal få et år fylt med seriespill, turneringer og annen aktivitet for barn og unge.

Og det finnes mer å glede seg til for alle Hamarkamerater. Alle som har besøkt Briskeby denne høsten har utvilsomt fått med seg at det reiser seg et nytt bygg i svingen mellom næringsbygget og det gamle klubbhuset. I februar 2021 står vårt nye klubbhus ferdig og klart for innflytting. Dette vil representere et steg inn i en ny tid for hele HamKam. Klubbhuset vil være et tilholdssted for alle med hjerte i HamKam uansett alder – et samlende bygg som knytter medlemmene nærmere hverandre, klubben og gjennom sameie og samlokalisering vil det også knytte Yngres nærmere toppfotballen. Det er fremdeles mulig å gi til prosjektet her.

Avslutningsvis ønsker vi som klubb å rette en stor takk til alle som har bidratt til å få oss gjennom året. 2020 var året der vi virkelig trengte alle. Spillerne tok smittevernstiltak på strak arm. Trenerne har gjennomført treningsøkter tilpasset alle former for retningslinjer. Laglederne har formidlet viktig informasjon. Foreldre har bidratt som ekstra trenere og kampverter for å kunne gjennomføre treninger og kamper. Samarbeidspartnere har fortsatt å støtte oss i en vanskelig tid, for oss og seg selv.

Takk for 2020. Vi sees i 2021. Sammen er vi HamKam!

Med vennlig hilsen,
HamKam Yngres