HamKam Yngres sitt årsmøte avholdes i det nye klubbhuset, onsdag 3. mars kl 18.00.

Saksliste:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Valg av møteleder, referent og personer til underskrift av protokoll.
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
  4. Årsberetning 2020.
  5. Regnskap 2020.
  6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
  7. Budsjett 2021.
  8. Valg.