Ved mørkets frembrudd torsdag kveld den 15.04.2021 vil det bli gjort lysmålinger på Briskeby. Dette til info til naboer som kan bli plaget av lysforurensning.