HamKam Yngres sitt årsmøte avholdes i klubbhuset, onsdag 2. mars kl 18.00.

Saksliste:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Valg av møteleder, referent og personer til underskrift av protokoll.
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
  4. Årsberetning 2021.
  5. Regnskap 2021.
  6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
  7. Budsjett 2022.
  8. Valg.