HamKam Yngres’ visjon som klubb er å være Innlandets beste utviklingsklubb. Vi har de seneste årene tatt en rekke steg mot dette målet med vårt arbeid i ungdomsfotballen. Nå ønsker vi å ta ytterligere steg gjennom å heve det sportslige arbeidet i barnefotballen, og søker nå etter en trenerveileder i barnefotballen.

Som trenerveileder vil du ha det overordnede ansvaret for å følge opp og bistå foreldretrenerne i deres treningsarbeid, i henhold til klubbens planverk.

Arbeidsoppgaver

  • Følge opp og veilede trenerne i barnefotballen på feltet, for å skape best mulig aktivitet i henhold til klubbens planverk.
  • Videreutvikle klubbens planverk for barnefotballen.
  • Ansvarlig for rekruttering av spillere og trenere til oppstartskullene.

Kvalifikasjoner og egenskaper

  • Minimum grasrottrenerkurset, og helst NFFs trenerveilederkurs og/eller B-lisens. Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell kompetanse.
  • Sans for god aktivitetsledelse og sterke pedagogiske egenskaper overfor barn og voksne.
  • Strukturert og evner å jobbe selvstendig.

Vi kan tilby

  • Muligheten til å jobbe i et sterkt faglig miljø, i fellesskap med andre sportslige ansatte.
  • Lønn etter avtale.
  • Muligheten til å dekke videre faglig utdanning.
  • Fleksibel arbeidstid, men et estimert tidsomfang på tre øker per uke.

Stillingen er et engasjement som i første omgang gjelder ut året. Anslått lønn er 60.000 kr.

For riktig kandidat kan det kombineres med andre roller i klubb.

Søknadsfrist er 21. mars. Søknad kan sendes til daglig leder på anders.engerud@hamkam.no