Styret i HamKam Yngres innkaller med dette til årsmøte.

Onsdag 8. mars klokka 18.00 i klubbhuset på Briskeby.

Saker og forslag som ønskes behandlet må være innsendt innen to uker før årsmøtet.

Forslag og påmelding sendes til anders.engerud@hamkam.no.

Fullstendig sakliste vil publiseres senest én uke før årsmøtets dato.