HamKam Yngres sitt årsmøte avholdes i det nye klubbhuset, onsdag 8. mars kl 18.00.

Saksliste:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Valg av møteleder, referent og personer til underskrift av protokoll.
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
  4. Årsberetning 2022.
  5. Regnskap 2022.
  6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
  7. Budsjett 2023.
  8. Valg.