Fotballskolen 24-28 Juni 2019 Ukeprogram

Mandag 24.06.19

08.00

Fremmøte Briskeby

Registrering og puljeinndeling
Utdeling av utstyr
Felles åpning av fotballskolen

09.00-10.30

Trening.  Briskeby: Pulje 1, 2, 3 og 4

Trening. Børstad: Pulje 5,6 og 7

11.00

Lunsjbuffet – fri lek

12.30-14.00

Trening.  Briskeby: Pulje 1, 2, 3 og 4

Trening. Børstad: Pulje 5,6 og 7

14.00-15.00

Fri-lek-henting Briskeby

Tirsdag 25.06.19

08-00
09-00

Fremmøte Briskeby

09.00-10.30

Trening.  Briskeby: Pulje 1, 5,6 og 7

Trening. Børstad: Pulje 2,3 og 4

09.00-10.00

Keepertrening på Briskeby

11.00

Lunsjbuffet – fri lek

12.30-14.00

Trening.  Briskeby: Pulje 1,5,6 og 7

Trening. Børstad: Pulje 2,3 og 4

14.00-15.00

Fri lek-henting Briskeby

Onsdag 26.06.19

08.00-09.00

Fremmøte Briskeby

09.00-10.30

Trening på Briskeby for puljene 1,2,3 og 4

10.00-12.00

Svømming i Ankerskogen for puljene 5,6 og 7

11.00/12.00

Lunsjbuffet – fri lek

12.00-14.00

Svømming i Ankerskogen for puljene 1,2,3,4

12.30-14.00

Trening på Briskeby for puljene 5,6,7

14.00-15.00

Fri lek-henting Briskeby

Torsdag 27.06.19

08.00-09.00

Fremmøte Briskeby

09.00-10.30

Trening.  Briskeby: Pulje 1,2,3,4

Trening. Børstad: Pulje 5,6,7

09.00-10.00

Keepertrening

11.00

Lunsjbuffet – fri lek

12.30-14.00

Trening.  Briskeby: Pulje 1,2,3,4

Trening. Børstad: Pulje 5,6,7

14.00-15.00

Fri lek-henting Briskeby

Fredag  28.06.19

08.00-09.00

Fremmøte Briskeby

09.00

Avslutningsturnering på Briskeby

10.30

Lunsj(Grilling) -fri lek

12.30

Avslutningsturnering fortsetter

14.00

Felles avslutning for Fotballskolen 2019

Pulje 1 : G2011-G2012-G2013
Pulje 2: G2010
Pulje 3: G2010
Pulje 4: G2009
Pulje 5: G2008
Pulje 6: G2007-G2006

Fordelinger av puljer skjer på mandag morgen.