Fotballskolen 19-23 Juni 2023 Ukeprogram.

Mandag 19.06.22

08.30

Fremmøte Ankerskogen

Registrering og puljeinndeling
Utdeling av utstyr
Felles åpning av fotballskolen

09.00-10.30

Trening for alle i Ankerskogen

11.00

 Mat. HamKam serverer.

12.30-14.00

Trening for alle i Ankerskogen

14.00-15.00

Fri-lek-henting i Ankerskogen

Tirsdag 20.06.22

08-00
09-00

Fremmøte Ankerskogen

09.00-10.30

Trening for alle i Ankerskogen

09.00-10.00

Keepertrening i Ankerskogen

11.00

Mat.

12.30-14.30

Trening for alle i Ankerskogen (A-spillere i HamKam)

14.30-15.00

Fri lek-henting i Ankerskogen

Onsdag 21.06.22

08.00-09.00

Fremmøte i Ankerskogen

09.00-11.00

Diverse aktiviteter i Ankerskogen

11.00 Mat.

12.30-14.00

Trening for alle i Ankerskogen

14.00-15.00

Fri lek- hentng i Ankerskogen

Torsdag 22.06.21

08.00-09.00

Fremmøte Ankerskogen

09.00-10.30

Trening for alle i Ankerskogen

09.00-10.00

Keepertrening

11.00

Mat.

12.30-14.00

Trening for alle i Ankerskogen

14.00-15.00

Fri lek-henting i Ankerskogen

Fredag  23.06.21

08.00-09.00

Fremmøte i Ankerskogen

09.00-10.30

Turnering i Ankerskogen

11.00

Mat.

12.00-13.30

Turnering i Ankerskogen

14.00

Felles avslutning for Fotballskolen 2022 i Ankerskogen

Fordelinger av puljer skjer på mandag morgen.

Kontaktpersoner: Knut Hagen tlf. 41338863