Her skal det stå hovedinformasjon torsdag Hamjernhallen