Banekart Ankerskogen

Kartet under viser banekart ankerskogen 2023. Nytt og oppdatert kart over Ankerskogen kommer ca. 1 uke før turneringsstart. 

Det blir minimale endringer i banekart, så man kan ta ca. utgangspunkt i dette. 

Ansvarlig redaktør : Anders Toft Engerud
2024
© HamKam Yngres | Drift og utvikling -
Agreed AS