Turneringsreglement

Last ned turneringsreglement: Reglement Briskebyturneringen

 

Skjema for forenklet jurybehandling av spilleberettigelse utover gjeldende reglement

For spilleberettigelse av sosialmedisinske årsaker eller overårige spillere må man sende skriftlig søknad til jury innen 2 uker før turneringsstart. Søknaden anses som innvilget ved skriftlig aksept fra jury. Søking er også nødvendig for spillere som innehar dispensasjon fra ordinært seriespill.
 
Skriftlig godkjennelse av jury lastes deretter opp i Profixio ved spillerregistrering. 
 
Mangel på innsendt dispensasjon og skjema regnes som brudd på spilleberettigelse.
 

Skjema for hospitering

HOSPITERING-2024 Briskebyturneringen

Ansvarlig redaktør : Anders Toft Engerud
2024
© HamKam Yngres | Drift og utvikling -
Agreed AS