19.00 / Aktivitetsrommet / Møte

Vi setter opp dommere på kampene.