15.00 / Briskeby / møte

Tildeling av kamper til dommere