20.00 / Aktivitetsrommet / møte

Vi tildeler dommere kamper i høst.