17.00-18.15 / Børstad / Kamp

Dommeroppmøte: 16.45

Dommer: Magnus Holland-Olssen