17.15-18.30 / Briskeby / kamp

Dommeroppmøte: 17.00

Dommer: Adrian Dayanandan