18.45-20.00 / Briskeby / Kamp

Dommeroppmøte: 18.30

Dommer: Sivert Granheim