17.00-18.00 / Briskeby / kamp

Dommeroppmøte: 16.45

Dommer: Mohamad al Nawati