17.00-18.00 / Briskeby / Kamp

Dommeroppmøte: 16.45

Dommer: Sivert Granheim