18.15-19.30 / Børstad / Kamp

Dommeroppmøte: 18.00

Dommer: Magnus Holland-Olssen