17.45-19.00 / Briskeby / Kamp

Dommeroppmøte: 17.30

Dommer: Mohamad Al Nawati