17.30-18.45 / Briskeby / kamp

Dommeroppmøte: 17.15

Dommer: Magnus Holland-Olssen