20.00-21.15 / Briskeby / Kamp

Dommeroppmøte: 19.45

Dommer: Hassan Suhail