18.30 - 19.45 / Briskeby / Kamp

Dommeroppmøte: 18.15

Dommer: Adrian Dayanandan