18:00 / Briskeby / Kamp

Dommeroppmøte: 17.45

Dommer: Mika Malmer