18.30-19.45 / Briskeby / kamp

Dommeroppmøte: 18.15

Dommer: Karsten Kamp