18.00-19.45 / Briskeby / kamp

Dommeroppmøte: 17.45

Dommer: Karsten Kamp