18.00-19.15 / Briskeby / kamp

Dommeroppmøte: 17.45

Dommer: Mika Malmer