17.00-18.30 / Briskeby / kamp

Dommeroppmøte: 16.45

Dommer: Mika Malmer