11.00 / Briskeby / Kamp

Dommeroppmøte: 10.45

Dommer: Mika Malmer