20.00-21.45 / Briskeby / Kamp

Dommeroppmøte: 19.45

Dommer: Karsten Kamp