17.15-18.30 / Briskeby / Kamp

Dommeroppmøte: 17.00

Dommer: Sigurd Molberg