17.00-18.00 / Briskeby / Kamp

HamKam Grønn G08 – Ottestad 2

Dommer: Gabriel Skaare Hov