17.30 - 18.45 / Briskeby / Kamp

HamKam Hvit G09 – Brumunddal 2

 

Dommer: Stig E. Obytz